V rámci podnikání v oblasti průmyslu je občas potřeba povrchová úprava. Ta bývá nejčastěji potřeba v lakovnách, galvanizovnách, v zařízeních pro přípravu povrchu, zařízeních pro recyklaci technologických médií, zneškodňovacích stanicích (tj. stanicích, kde odchází k likvidaci průmyslových odpadních vod), v zařízeních pro membránové separace apod.

Povrchová úprava není žádná jednorázová záležitost, jedná se o komplexní proces, který se skládá z určení technologie povrchové úpravy, projektu, dodávky, montáže, uvedení do provozu, školení obsluhy a servisu.

V této části článku se nyní zaměříme na zařízení pro galvanické linky. Samotné galvanizovny slouží k elektrolytickému pokovení a elektrochemickou úpravu povrchu dílců z různých materiálů (např. kovů nebo plastů). Do takových zařízení se hodí vanové linky, zohledňující jak elektrolytické, tak chemické technologie, které lze dále dělit podle způsobu transportu zmíněných dílců, a to na linky s ručním přenosem nebo s přenosem pomocí manipulátorů. Dílce pak lze dát na závěsy, do košů nebo bubnů.

Nyní se přesuneme k zařízení pro zneškodňovací stanice, které se specializují na likvidaci, resp. čištění průmyslových odpadních vod (např. vody s obsahem kyanidů, komplexů nebo šestimocného chromu), a to buď fyzikálně chemickými postupy (aplikace chemických reakcí, ionexové techniky, membránové separace a vakuové odparky) nebo biologickým čištěním (bioreaktory). Dodávaná pracoviště tak mohou být odstavné s ruční obsluhou, poloautomatické, automatické, průtočné automatické nebo s plně automatizovaným provozem. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice náročný proces, i samotná zařízení musí být důmyslná – bývají vybavena vizualizací s dotykovým rozhraním a jsou schopná sběru dat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Přidej komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.